Ապավեն Բայանդուրի Ստեփանյանը իր կյանքը զոհել է հանուն մեր երեխաների՝ խաղաղ երկնքի տակ ապրելու իրավունքի... Ճանաչենք մեր հերոսին... Հայրենիքից դուրս երջանկություն չկա, թող յուրաքանչյուր ոք արմատներ գցի հարազատ հողում։ Իվան Տուրգենև
You can add a story about YOUR hero by simply following this link.