Սամվել Սայադի Մելքոնյանը կյանքը զոհել է հանուն հայ երեխաների՝ խաղաղ երկնքի տակ ապրելու իրավունքի... Ճանաչենք մեր հերոսին "Ով չի պատկանում իր հայրենիքին, նա չի պատկանում նաև մարդկությանը"։ Վիսարիոն Բելինսկի
You can add a story about YOUR hero by simply following this link.