Վահե Կարապետյանը ժամկետային ծառայությունը անց է կացրել Լուսակերտում: Մասնակցել է 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմին, վիրավորվել է Շուշիի պաշտպանության ժամանակ 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ին, անմահացել՝ նոյեմբերի 9-ին... Չկա ոչինչ հայրենիքից առավել սիրելի: ԼՈՒԿԻԱՆՈՍ
You can add a story about YOUR hero by simply following this link.