Հերոս Սիփան Արմանի Սողոմոնյանը իր երիտասարդ կյանքը նվիրել է հանուն մեր հայրենիքի պաշտպանության: Հիշե՛նք և մեծարե՛նք մեր անմահ հերոսներին Սերը դեպի հայրենիքը քաղաքակիրթ մարդու առաջին արժանիքն է: ՆԱՊՈԼԵՆ ԲՈՆԱՊԱՐՏ
You can add a story about YOUR hero by simply following this link.